Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Κατά τον μήνα Mάρτιο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 36 απόρους αδελφούς μας αξίας 973€ 2)500 μερίδες φαγητού 3)6 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε ασθενείς αδελφούς μας 4)επισκεψη σε 5 φυλακισμένους 5) 10 δέματα με τρόφιμα


Επιστροφή