Κυριακή, 12 Απριλίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ Ωσαννα τω Υιώ Δαυίδ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ " Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές " ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Κύριε τις επίστευσε τη ακοή ημών και ο βραχίων κυρίου τίνι απεκαλύφθη ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ω τής φιλαργυρίας προδότου ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ «Πάτερ, αφες αυτοίς ου γαρ οιδασι τί ποιούσι» ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι..θεωρήσαντες τα γενόμενα, τύπτοντες τα στήθη επέστρεφον Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από τού ξύλου καθελών τό άχραντόν σου Σώμα, σινδόνι καθαρά, ειλήσας καί αρώμασιν, εν μνήματι καινώ κηδεύσας απέθετο. ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΤΩ ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οί μισούντες αυτόν ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «Πάσχα καινόν, άγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής, Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα…»


Επιστροφή