Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Κατά τον μήνα Απρίλιο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 35 απόρους αδελφούς μας αξίας 860€ 2)600 μερίδες φαγητού 3)3 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε ασθενείς αδελφούς μας 4)επισκεψη σε 15 φυλακισμένους 5) 25 δέματα με τρόφιμα


Επιστροφή