Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Κατά τον μήνα Ιούνιο δόθηκαν 1.βοηθήματα σε 40 απόρους αδελφούς μας αξίας 470Ε 2.320 μερίδες φαγητού 3.4 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 10 ασθενείς αδελφούς μας 4.εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους


Επιστροφή