Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Κατά τον μήνα Nοέμβριο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 36 απόρους αδελφούς μας αξίας 604 ευρώ 2)10 μερίδες φαγητού 3)2 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 10 ασθενείς αδελφούς μας 4) εύρεση εργασίας σε 1 άτομο 5) διανομή 10 δεμάτων με τρόφιμα 6)επίσκεψη σε 10 ασθενείς γέροντες και 2 φυλακισμένους


Επιστροφή