Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Ό Μακαριώτατος έχοντας λάβει γνώση για την ένταξη των έργων του Ιερού Ναού στο ΕΣΠΑ έστειλε συγχαρητήριο Επιστολή όπου μεταξύ άλλων ανφέρει:…Συγχαίρω ολοκαρδίως διά την επιτυχή κατάληξιν των προσπαθειών σας προς ένταξιν του ιστορικού και περικαλλούς Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης εις τα οικονομικά προγράμματα του ΕΣΠΑ.Συγχαίρω εξ άλλου δι άπασας τας μέχρι σήμερον πραγματοποιηθείσας εργασίας επισκευής και συντηρήσεως του Ναού.Το πέρας όλων των εργασιών θα αποδώσει καλλωπισθέντα και ωραίον τον Ναοόν σας…σεις δε δικαίως θα χαίρεσθε μετά των ευλαβών πιστών, διότι συναβάλετε τα μέγιστα εις το επίτευγμα αυτό και θα τελείτε Χάριτι Θεία εις τον Ναόν τα Ιερά Μυστήρια προς αγιασμόν του λαού και Θεού.


Επιστροφή