Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Κατά τον μήνα Ιούλιο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 38 απόρους αδελφούς μας αξίας 762€ 2)400 μερίδες φαγητού 3)3 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε ασθενείς αδελφους μας 4) 10 δέματα με τρόφιμα


Επιστροφή