Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30-10.00 π.μ. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 10.30 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Α΄-Γ’-ΣΤ’-Θ’ ΩΡΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ- Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.00-10.00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.00-10.00 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30-9.30 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30-9.00 π.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓ.ΙΑΚΩΒΟΥ 6.30-10.00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ OΡΘΡΟΣ 5.30-7.00 π.μ.-EΣΠΕΡΙΝΟΣ 6.00 μ.μ. ΤΡΙΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ-ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ 6.30-10.00 π.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Μ.ΩΡΕΣ Α΄-Γ΄,ΣΤ΄,Θ΄ 6.30-9.30 π.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΓΙΑΣΜΟΣ 6.00-9.00 π.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ.ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ 5.00-7.00 μ.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-Μ.ΑΓΙΑΣΜΟΣ 6.00-11.00 π.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ OΡΘΡΟΣ- Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30-9.00 π.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ.ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ 5.00-7.00 μ.μ.


Επιστροφή