Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Κατά τον μήνα Ιούλιο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 37 απόρους αδελφούς μας αξίας 411Ε 2)355 μερίδες φαγητού 3)5 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 10 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους


Επιστροφή