Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Πέρα από τη ζωντανή αναμετάδοση μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση στα ακόλουθα διαδυκτιακά κανάλια https://www.youtube.com/watch?v=KRkhECM9Q0w intv.gr/arxeio/.../item/ziteitai-daskalos-ieros-naos-koimiseos-theotokou-xrysospilaiotissisis ecclesiatv.gr/ekdiloseis/.../ziteitai-daskalos-ieros-naos-koimiseos-theotokou-xrysospilaiotissis. Απαγορεύεται σε τρίτους η χρήση του έργου χωρίς την άδεια του δημιουργού. Το πνευματικό δικαίωμα υφίσταται στο περιεχόμενο ( κείμενα-λογισμικό-οπτικοακουστικό υλικό –άλλες δημιουργίες ) Το πνευματικό δικαίωμα αποκτάται αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται αίτηση του δημιουργού ή καταχώριση του έργου σε κάποια υπηρεσία. Σύμφωνα με το Νόμο 4212/2013 (ΦΕΚ Α 257/3.12.2013), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Επιστροφή