Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019

Αρχή της Ινδίκτου Απολυτίκιο "ο πάσης δημιουργος της κτίσεως, ο εν καιρους και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτου της χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων εν ειρήνη τους Βασιλεις και την πόλιν σου, πρεσβείαις της Θεοτόκου, και σωσον ημας." Την 1η Σεπτεμβρίου αρχή του Εκκλησιαστικού έτους θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό μας η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου και ώρα 6.30-10.00 π.μ .


Επιστροφή