Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30-10.00 π.μ. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 10.30 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30-9.00 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ-ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ 5.00 μ.μ. ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Θ΄ΩΡΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30-9.00 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6.00-10.00 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓ.ΙΑΚΩΒΟΥ 6.00-10.00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.00-9.30 π.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ OΡΘΡΟΣ- Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30-10.00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ 5.30-7.00 π.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 5.45 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ-ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ 6.30-10.30 π.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-ΩΡΕΣ 6.30-9.00 π.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30-9.00 π.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-Μ.ΑΓΙΑΣΜΟΣ 6.30-10.00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-Μ.ΑΓΙΑΣΜΟΣ 6.00-10.30 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30-9.00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ OΡΘΡΟΣ- Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.30-10.00 π.μ.


Επιστροφή