Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Κατά τον μήνα Αύγουστο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 51 απόρους αδελφούς μας αξίας 258Ε 2)630 μερίδες φαγητού 3)5 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 7 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους


Επιστροφή