Κυριακή, 24 Απριλίου 2022

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ «Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες» «όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε» Δείτε από το Κανάλι του Ι.Ναού https://www.youtube.com/watch?v=fBFUsM6BBTQ


Επιστροφή