Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 32 απόρους αδελφούς μας αξίας 403€ 2)415 μερίδες φαγητού 3)6 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 10 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους 5) προσφορά αίματος στις 19/9/2010 από 40 αιμοδότες


Επιστροφή