Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Κατά τον μήνα Οκτώβριο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 34 απόρους αδελφούς μας αξίας 557€ 2)415 μερίδες φαγητού 3)5 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 10 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους 5)4 κιβώτια γάλακτος και 20 κιλά λάδι


Επιστροφή