Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Κατά τον μήνα Νοέμβριο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 28 απόρους αδελφούς μας αξίας 410€ 2)385 μερίδες φαγητού 3)5 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 10 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους 5)10 δέματα με τρόφιμα σε απόρους 6)δίσκος υπέρ ασθενούς παιδίου 250€


Επιστροφή