Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 44 απόρους αδελφούς μας αξίας 880€ 2)415 μερίδες φαγητού 3)9 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 10 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 6 ανέργους 5)Στον έρανο της Αγάπης 7600€


Επιστροφή