Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Κατά τον μήνα Απρίλιο δόθηκαν 1.βοηθήματα σε 38 απόρους αδελφούς μας αξίας 610Ε 2.280 μερίδες φαγητού 3.5 μονάδες αίματος σε ασθενείς αδελφούς μας 4.εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους


Επιστροφή