Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 42 απόρους αδελφούς μας αξίας 822€ 2)410 μερίδες φαγητού 3)5 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 15 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους 5)Στην εθελοντική αιμοδοσία συλέξαμε 62 μονάδες αίματος


Επιστροφή