Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Κατά τον μήνα Μάρτιο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 43 απόρους αδελφούς μας αξίας 942€ 2)380 μερίδες φαγητού 3)πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 15 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους 5)15 δέματα με τρόφιμα


Επιστροφή