Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Κατά τον μήνα Απρίλιο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 61 απόρους αδελφούς μας αξίας 1267€ 2)505 μερίδες φαγητού 3)4 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 12 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους 5) 15 δέματα για το Πάσχα


Επιστροφή