Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Κατά τον μήνα Ιούνιο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 30 απόρους αδελφούς μας αξίας 700€ 2)358 μερίδες φαγητού 3)4 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 12 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 8 ανέργους 5) 10 δέματα με τρόφιμα


Επιστροφή