Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Κατά τον μήνα Ιούλιο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 31 απόρους αδελφούς μας αξίας 1001€ 2)515 μερίδες φαγητού 3)8 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 15 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 12 ανέργους 5) 10 δέματα με τρόφιμα 6) φυλακές 5 επισκέψεις


Επιστροφή