Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Κατά τον μήνα Αύγουστο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 28 απόρους αδελφούς μας αξίας 668€ 2)600 μερίδες φαγητού 3)5 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 10 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 5 ανέργους 5) 8 δέματα με τρόφιμα 6) φυλακές 5 επισκέψεις


Επιστροφή