Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Απολογισμός για τη φιλανθρωπική Δραστηριότητα του Ιερού Ναού. Κατά τον μήνα Μαίο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 41 απόρους αδελφούς μας αξίας 505Ε 2)515 μερίδες φαγητού 3) 5 μονάδες αίματος σε ασθενείς αδελφούς μας 4) εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους 5) Δίσκος υπέρ του Ελληνικού Κράτους 300Ε.


Επιστροφή