Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 30 απόρους αδελφούς μας αξίας 853€ 2)630 μερίδες φαγητού 3)5 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 15 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 10 ανέργους 5) 15 δέματα με τρόφιμα 6) φυλακές 5 επισκέψεις


Επιστροφή