Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Κατά τον μήνα Οκτώβριο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 26 απόρους αδελφούς μας αξίας 750€ 2)644 μερίδες φαγητού 3)5 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 13 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 11 ανέργους 5) 10 δέματα με τρόφιμα 6) φυλακές - επισκέψεις σε 8 κρατουμένους


Επιστροφή