Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Κατά τον μήνα Νοέμβριο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 33 απόρους αδελφούς μας αξίας 839€ 2)550 μερίδες φαγητού 3)10 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 15 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 5 ανέργους 5) 10 δέματα με τρόφιμα 6) φυλακές - επισκέψεις σε 10 κρατουμένους


Επιστροφή