Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 34 απόρους αδελφούς μας αξίας 934€ 2)500 μερίδες φαγητού 3)3 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε 15 ασθενείς αδελφούς μας 4)εργασία στον ιδιωτικό τομέα σε 2 ανέργους 5) 15 δέματα με τρόφιμα


Επιστροφή