Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Κατά τον μήνα Ιανουάριο δόθηκαν 1)βοηθήματα σε 32 απόρους αδελφούς μας αξίας 800€ 2)315 μερίδες φαγητού 3)5 μονάδες αίματος και πρακτική και ψυχολογική συμπαράσταση σε ασθενείς αδελφούς μας 4)επισκεψη σε 5 φυλακισμένους 5) 10 δέματα με τρόφιμα 6) αιμοδοσία όπου συγκεντρώθηκαν 62 φιάλες


Επιστροφή